สำเนาใบสั่งจ้างจัดทำป้ายทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และป้ายประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 28 total

 28 total views,  2 views today

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขาย น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการขุดลอกทรายออกจากบริเวณท้ายเหมืองห้วยตั้ง 2 บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 29 total

 29 total views,  2 views today

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECLYCLING) สายทาง ทล. 1184 เชื่อมบ้านปวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 32 total

 32 total views,  3 views today

Read more