วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าพื้นที่เหมืองลี้มีรัก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าหมุ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลมะกอก เชื่อมบ้านหนองเงือก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ๑๑๘๔ – คุกป๋วย บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ ๑ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้านผาเงิบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะเคียนปม เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Loading

Read More