วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

                           วันนี้ (9 ก.พ. 66) หน่วยเคลื่อนที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้ได้มอบคู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม น้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ พร้อมให้คำแนะนำในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

                           นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากผู้พักในโรงแรม เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับนำไปใช้บริหารจัดการในภารกิจต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ และใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่

                          ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้จำนวนผู้มาเข้าพักในโรงแรมลดน้องลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงหารือแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์คลังขององค์กร

******************************

แหล่งข่าว/ภาพ : กองคลัง อบจ.ลำพูน
ข่าว : ธีรพร บุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.