วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 594 เครื่อง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในชุมชน ให้กับ อสม.จังหวัดลำพูน เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบด่านหน้าคัดกรอง อสม.ทั้งจังหวัดลำพูน

🏥พิธีมอบเครื่องวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 สนับสนุนงานสุขภาพชุมชนของ อสม. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ณ อาคารฮอมบุญ อบจ.ลำพูน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ตามนโยบาย ของนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ในการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน โดยมีแนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจะมีการดำเนินงานให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้รับการบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ทั่วทั้ง 8 อำเภอ ✨อบจ.ลำพูน ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุก และสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการโครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19) ในชุมชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จากการร้องขอจาก อสม.ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการจัดหาเทอร์โมสแกน จำนวน 594 เครื่อง เพื่อป้องกันควบคุมโรครวมทั้งหยุดยั้งกระบวนการแพร่ระบาด และช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด 19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การค้นหาในเชิงรุก และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่จะดำเนินการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.