วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสร็จสิ้นแล้วทั้ง 8 อำเภอ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่ อสม.ทั่วจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนห่วงใย ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่ อสม.ทั่วจังหวัดลำพูน ใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในระดับชุมชน เสร็จสิ้นแล้วทั้ง 8 อำเภอ ทั้ง 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชนเมือง ❤️#เพื่อหละปูนหนึ่งเดียว วันนี้ [2 กรกฏาคม 2564] องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 สนับสนุนงานสุขภาพชุมชนของ อสม. เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้- อ.ป่าซาง 9 ตำบล จำนวน 90 เครื่อง- อ.เวียงหนองล่อง 3 ตำบล จำนวน 25 เครื่อง โดยวันนี้เป็น วันสุดท้ายของการส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น หลังจากส่งมอบมาแล้ว 6 อำเภอ 462 หมู่บ้าน 17 ชุมชนเมือง ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามนโยบาย ของนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบนโยบายร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน ✨โดยมีแนวทางการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งหยุดยั้งกระบวนการแพร่ระบาด และช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด 19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การค้นหาในเชิงรุก และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ตลอดจนกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดเเละที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.