รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม 2563 เดื

 173 total views

Read more

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว แบบเสากิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ

 255 total

 255 total views

Read more