วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินปร

Loading

Read More