การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อำเภอบ้านโฮ่ง)

อำเภอบ้านโฮ่ง  

 15 total views,  3 views today

Read more

ประกาศผู้อำนวยการหน่วยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

 6 total v

 6 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้อำนวยการหน่วยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำเภอเมืองลำพูน อำเภ

 15 total views,  5 views today

Read more

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง อำเภอบ้านโฮ่ง

อำเภอบ้านโฮ่ง เขตเลื

 49 total views,  4 views today

Read more

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง

 79 total

 79 total views,  14 views today

Read more