วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 จังหวัดลำพูน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561  ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เช้าวันนี้ (26 มิถุนายน 2561) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา  หมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และได้มอบโล่เกียรติคุณ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล หน่วยงาน และหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว มอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มอบเกียรติบัตรเครือข่ายแรงงาน พร้อมมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน ในการนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ได้นำผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัดประกาศแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด และผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมภายในมากมายประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน, การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ, การประกวดร้องเพลงหมู่, การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ,การแข่งขัน ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, การประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านยาเสพติด, การประกวดเต้น Aerobics & Dancercise Lamphun Championship, การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน, การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol, การประกวดเต้น Cover Dance และการประกวดดนตรี Folk Song

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.