ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

http://www.lamphunpa

 122 total views,  13 views today

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

http://www.lamphunpa

 63 total views,  4 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรฯ ภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ หลักเกณฑ์เเละวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

http://www.lamphunpa

 470 total views,  4 views today

Read more

ประกาศเเก้ไขสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค) สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่งคนงานเเละตำเเหน่งภารโรง

 89 total

 89 total views,  2 views today

Read more

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 72 total

 72 total views,  5 views today

Read more