ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 4,617 tot

 4,617 total views,  221 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 2,148 tot

 2,148 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

 1,485 tot

 1,485 total views,  1 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

 13,615 to

 13,615 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 4,374 tot

 4,374 total views,  2 views today

Read more