ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (Part Time) ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 71 total

 71 total views,  1 views today

Read more

ประกาศ รับสมัครวุฒิการแพทย์ฉุกเฉินหรือแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 54 total

 54 total views,  1 views today

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 146 total

 146 total views,  1 views today

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 137 total

 137 total views,  1 views today

Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

http://www.lamphunpa

 530 total views,  3 views today

Read more