ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับโอนข้าราชกา

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศรับโอนข้าราชกา

Read more

ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศรับสมัครย้ายข้

Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๘ อัตรา

Read more