วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำการประกอบศาสนาพิธีฯ และพิธีกรรมต่าง พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIs) “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

Loading

Read More